fbpx

Tösse skärgård

Tösse skärgård omfattar ett 30-tal öar och är därmed den största vänerskärgården i Dalsland. Naturen är omväxlande med kalspolade kobbar och skogbevuxna öar, en del med tallskog och andra med huvudsakligen lövträd. Särskilt vanliga är al- och björkskogar.

Rikt fågelliv
Fågellivet på öarna är rikt. Ofta ses häger och fiskgjuse proviantera, och i vikarna finns gräsand, knipa, storskrak och storlom. Har man tur kan man få se lärkfalken jaga sländor över vassarna i skymningen. Ute på skären finns vitfågelkolonier med gråtrut och fiskmås. Även havstrut och fisktärna häckar inom området. På de större öarna finns typiska barrskogsarter som tjäder, ringduva, spillkråka och trädpiplärka.

Upplevelse från vattnet
För att kunna uppleva hela Tösse skärgård krävs tillgång till båt eller kanot. På två platser finns rester av fornborgar och det finns gott om bronsåldersgravar. Bäst bevarad är Helga Gråkullas borg på Skällmansberget. Från Risvikens badplats leder en stig till borgen