fbpx
Tösse skärgård

Besök Tösse skärgård

Besök Tösse skärgård som omfattar ett 30-tal öar och är därmed den största vänerskärgården i Dalsland. Naturen är omväxlande med kalspolade kobbar och skogbevuxna öar, en del med tallskog och andra med huvudsakligen lövträd. Särskilt vanliga är al- och björkskogar.

Rikt fågelliv
Fågellivet på öarna är rikt. Ofta ses häger och fiskgjuse proviantera, och i vikarna finns gräsand, knipa, storskrak och storlom. Har man tur kan man få se lärkfalken jaga sländor över vassarna i skymningen. Ute på skären finns vitfågelkolonier med gråtrut och fiskmås. Även havstrut och fisktärna häckar inom området. På de större öarna finns typiska barrskogsarter som tjäder, ringduva, spillkråka och trädpiplärka.

Upplevelse från vattnet
För att kunna uppleva hela Tösse skärgård krävs tillgång till båt, kanot, kajak eller paddleboard. På två platser finns rester av fornborgar och det finns gott om bronsåldersgravar. Bäst bevarad är Helga Gråkullas borg på Skällmansberget. Från Risvikens badplats leder en stig till borgen.

Vid besök i Tösse skärgård så är det viktigt att tänka på att det är ett naturreservat och det är förbjudet att:

  • göra upp eld annat än på särskilt iordningställda eldplatser,
  • klättra i boträd eller uppehålla sig närmare fågelbo, lya, gryt eller motsvarande än 50 meter,
  • medföra okopplad hund,
  • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt,
    förtöja eller ankra båt eller husbåt längre tid än 2 dygn på samma plats, annat än vid brygga,
  • framdriva motordrivet fordon på öarna.