Hantering av personuppgifter

EU:s nya och strängare dataskyddsförordning (GDPR) ersätter den tidigare svenska personuppgiftslagen (PuL). Syftet med förordningen är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom EU vilket ska underlätta för företag att verka på unionens inre marknad. Den ställer högre krav på oss som näringsidkare där vårt ansvar och skyldigheter förtydligas och utökas och rättigheter för den enskilde stärks när det gäller personlig integritet.

Rolfskärr Stugby jobbar bland annat med telefonbokning samt onlinebokning där vi ber om vissa personuppgifter såsom namn, adress, telefon och mailadress. Dem lägger vi in i vårt bokningssystem för att kunna göra din bokning, ge dig bra service, information och erbjudanden.

Varför samlar vi in dina personuppgifter?
Insamlingen av personuppgifter sker först och främst för att vi ska kunna genomföra en bokning av er vistelse i form av stuglogi. Uppgifterna vi tillhandahåller hjälper oss att kunna leverera den bästa av service från första bokningstillfälle till ankomst och sedan avresa. Vi använder också uppgifterna till bland annat:
– Kommunikation och kundbemötande i form nyhetsbrev med information om erbjudande.
– Riktad marknadsföring genom sociala medier såsom Facebook och Instagram samt mail och telefonsamtal. Du har alltid möjligheter som registrerad att välja bort ovanstående kommunikation och marknadsföring genom att klicka på länk i mailutskick, avregistrera prenumerationen eller sluta följa oss.

Hur tar vi hand om dina uppgifter?
Dina uppgifter lagras i vårt bokningssystem och finns tillgängligt för våra anställda. Receptionisterna och våra bokare använder dem för att kunna kontakta er innan ankomst, för att bistå med hjälp och kunna svara på frågor. Uppgifterna underlättar vid nästa bokningstillfälle då vi kan ta fram förgående vistelses upplägg och prissättning.
Dina uppgifter sparar vi så länge du är okej med det och vill att vi ska tillhandahålla dem. Vi uppdaterar våra register så att eventuella äldre, inaktiva och tidigare önskade borttagna uppgifter inte längre följer med.

Hur tillmötesgår vi era rättigheter?
Ni kan när som få:
– tillgång till era personuppgifter.
– felaktiga personuppgifter rättade
– få personuppgifter raderade
– invända mot att personuppgifterna används för direkt- eller riktad marknadsföring
– invända mot att personuppgifterna används automatiserad profilering och/eller beslutsfattande

Vid frågor eller önskemål, vänligen kontakta oss på telefon 0532-21055 eller mail info@rolfskarr.com.
Om vi inte hör av från er, tolkar vi er tystnad som ett godkännande av våra nya villkor.